VDO

รวบรวมคลิปวิดิโอ กิจกรรม บทสัมภาษณ์ทั้งในรายการโทรทัศน์ และ รายการของคุณประไพศรีใน Youtube Channel

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 17

ตอนที่ 17 การรักษาสายสัมพันธ์ให้ยืนยาว

คลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

รายการ Like สาระ ตอนที่ 7

รายการ เข้าท่า