CHARITY

กิจกรรมเพื่อสังคม แบ่งปันน้ำใจและความห่วงใยให้กับคนรอบข้าง

โครงการ “ เพื่อนช่วยเพื่อน สานฝันปันน้ำใจแด่ผู้ยากไร้ จากเชียงใหม่ สู่ หนองคาย ”

โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน สานฝันปันน้ำใจแด่ผู้ยากไร้ จากเชียงใหม่ สู่ หนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้สูงอายุ...