VDO

รวบรวมคลิปวิดิโอ กิจกรรม บทสัมภาษณ์ทั้งในรายการโทรทัศน์ และ รายการของคุณประไพศรีใน Youtube Channel

รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

พบกับผู้หญิงเก่งลูกชาวนา ฐานะยากจน แต่มุมานะ สู้ชีวิตและสร้างตัวเองขึ้นมาจนประสบความสำเร็จ

คลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 18

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 12

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 10