VDO

รวบรวมคลิปวิดิโอ กิจกรรม บทสัมภาษณ์ทั้งในรายการโทรทัศน์ และ รายการของคุณประไพศรีใน Youtube Channel

รายการ ฝ่าวิกฤติ กับ กฤษติกา

พบกับคุณ "ประไพศรี ประเสริฐแก้ว" ลูกชาวนา ที่ไขว่คว้าจนผ่านวิกฤติ.

คลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 11

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 12

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 17