VDO

รวบรวมคลิปวิดิโอ กิจกรรม บทสัมภาษณ์ทั้งในรายการโทรทัศน์ และ รายการของคุณประไพศรีใน Youtube Channel

รายการ Speak to spark

แขกรับเชิญในรายการ คุณประไพศรี ประเสริฐแก้ว จากลูกชาวนาสู่เศรษฐีร้อยล้านเจ้าของหนังส­ือ "พ่อจนสอนให้รวย4ปี4ร้อยล้าน"

คลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รายการ Like สาระ ตอนที่ 2

รายการ good morning

รายการ LIKE สาระ ตอนที่ 14