VDO

รวบรวมคลิปวิดิโอ กิจกรรม บทสัมภาษณ์ทั้งในรายการโทรทัศน์ และ รายการของคุณประไพศรีใน Youtube Channel

รายการ เข้าท่า

รายการเข้าท่า  “ ประไพศรี ”  จากลูกชาวนา สู่นักธุรกิจ 4 ปี 4 ร้อยล้าน

คลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รายการ Like สาระ ตอนที่ 15

รายการ Like สาระ ตอนที่ 9

รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง