VDO

รวบรวมคลิปวิดิโอ กิจกรรม บทสัมภาษณ์ทั้งในรายการโทรทัศน์ และ รายการของคุณประไพศรีใน Youtube Channel

รายการ Like สาระ ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 แนะนำรายการ

 

คลิปอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

รายการ Like สาระ ตอนที่ 7

รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

รายการ เข้าท่า